over InTribes | wie is InTribes? | werkwijze | missie & visie

Missie & Visie


Missie
De missie van InTribes is het versterken van de participatiecultuur in Nederland en vervolgens de rest van Europa. Met participatiecultuur wordt die cultuur bedoeld waarin het gewoonte is deel te nemen aan activiteiten met maatschappelijke relevantie.

De relatie van ons burgers met de maatschappij zou in die visie niet alleen over de lijnen van producent en consument moeten lopen. Hiernaast lijkt het ons belangrijk vanuit onze eigen motivatie en interesse deel te nemen aan de maatschappij.

Visie
InTribes denkt dat het Internet enorm kan bijdragen aan het versterken van de participatiecultuur. Door maatschappelijke organisaties te voorzien van participatienetwerken kunnen deze organisaties meer en actievere leden krijgen. Tezamen versterken deze netwerken vervolgens de participatiecultuur en maatschappelijke cohesie.

“Hoe groter de dichtheid van geassocieerd lidmaatschap in een maatschappij, hoe beter de leden van vertrouwen. Vertrouwen en engagement zijn twee aspecten van hetzelfde fenomeen – sociaal kapitaal.” (Putnam).