over InTribes | wie is InTribes? | werkwijze | missie & visie

Over InTribes


InTribes ontwikkelt en implementeert participatienetwerken, ook wel tribes genaamd. Dit zijn netwerken van personen of organisaties die een gezamenlijk doel nastreven. Een voorbeeld hiervan zijn de tribes  die InTribes heeft ontwikkeld voor OxfamNovib en SOS-Kinderdorpen.

Het belangrijkste kenmerk van participatienetwerken is dat verschillende deelnemers geen hiërarchische positie ten opzichte van elkaar innemen. Hierdoor ontstaat een hele nieuwe organisatievorm waarin veel minder management inspanning vereist is en waar mensen elkaar inspireren en stimuleren in plaats van controleren. Hierdoor ontstaat een enorm creatief vermogen. Enige vereiste is dat de deelnemers vanuit eigen motivatie meedoen, zoals bij vrijwilligers altijd het geval is.

Vrijwilligersnetwerken zijn de manier om meer en actievere vrijwilligers achter uw doelen te krijgen op een manier die de vrijwilligers aanspreekt. Naast het ontwikkelen van participatie- en vrijwilligersnetwerken bij verschillende maatschappelijke organisaties is InTribes als adviesbureau verbonden aan het onderzoekscentrum naar veranderingsfacilitering en organisatiedynamica van de Open Universiteit. Ook is InTribes als extern spreker betrokken bij de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.