Participatienetwerken


Hoewel participatienetwerken tot verschillende varianten kunnen worden ontwikkeld, zijn er wel een aantal algemeenheden over de werking te benoemen.Het centrale proces bij participatienetwerken is het doen ontstaan van ideeën en groepen die deze ideeën omzetten in daadwerkelijke activiteiten.

Bij netwerkbijeenkomsten verzamelen vrijwilligers zich om nieuwe ideeën te verzinnen en om bij de borrel groepjes te vormen waarmee activiteiten worden georganiseerd. Online worden deze groepen gecontinueerd of worden nieuwe groepen gevormd, waarbij zich langzamerhand meer mensen aansluiten. De organiserende vrijwilligers vragen mensen in hun eigen sociale netwerk om ook mee te doen, waardoor het netwerk langs sociale lijnen groeit.

Door samen te organiseren leren mensen elkaar (en de organisatie) beter kennen, waardoor de cohesie toeneemt en nieuwe ideeën ontstaan. Het proces van een gedeeld doel nastreven en daar met nieuwe mensen ideeën en kennis over uitwisselen is een eenvoudig maar krachtig concept. De rol van de formele organisatie ligt telkens in het verbeteren en stimuleren van de processen die ten grondslag liggen aan participatienetwerken. InTribes begeleidt bij het aanleren van die nieuwe rol.