Lopende projecten

 

In de periode 2006-20010 heb ik vooral opdrachten gedaan voor het ontwikkelen van tribes voor ngo's. OxfamNovib, ICCO en SOS-Kinderdorpen. Daarna ben ik de op gegaan van kennis- en technologieontwikkeling in tribes, waar ik me met een grote opdracht voor Energiesprong voor mee bezig hield.

In Mexico heb ik in dat kader een opdracht gedaan voor het opzetten van een Fab Lab in Oaxaca.

In het verlengde daarvan ben ik me steeds meer gaan richten op open (source) productontwikkeling in netwerken.  Open Source producten voor groene energieopwekking zijn daarbij speerpunt. Momenteel (2017) ben ik bezig met een gezamenlijke aanvraag (Hogeschool Utrecht en Van Hall Larenstein) voor een project voor een open source moestuin (Farmbot).