vrijwilligersnetwerken | waarom juist nu? | voor wie?

Vrijwilligersnetwerken


Hoe organiseer je een steeds diversere groep vrijwilligers met ieder hun eigen wensen en talenten, en met een wisselende beschikbaarheid? En hoe spreek je die vrijwilliger aan in een wereld vol marketing en vermaak?

Het antwoord ligt in zogenaamde ‘sociale vrijwilligersnetwerken’. Uw vrijwilligers verworden tot een sociaal samenhangende groep, die samen datgene organiseren waar uw organisatie voor staat. Vrijwilligers worden gestimuleerd zelf projecten te bedenken en deze ook te organiseren. Hierdoor mobiliseert u het creatieve en organiserende vermogen van de vrijwilligers. Daarnaast leren vrijwilligers elkaar en uw organisatie op deze manier beter kennen, de sociale cohesie en betrokkenheid nemen hierdoor toe.

Ondersteunend bij deze organisatievorm ontwikkelt InTribes ook een online vrijwilligersnetwerk. Hierin maken vrijwilligers profielen aan waarin staat wie ze zijn, wat ze leuk vinden, enzovoort. Via dit online netwerk kunnen vrijwilligers (of de organisatie) elkaar vinden en groepen vormen om activiteiten mee te organiseren. Het online systeem maakt het mogelijk met dezelfde bezetting veel meer vrijwilligers op een bij hen passende manier actief te laten zijn. Daarnaast vormen online netwerken een lage drempel voor potentiële vrijwilligers om te gaan bijdragen.